Stůj

Wau,  zase dal-ší den máš před sebo-ou

věčný bo-j o střechu nad hla-vo-ou

ty sla-vné dny, kdepak teď jso-ou?

Hej, přemýšlej, na co to všechno má-áš

práce, stá-rosti, nic nestíhá-a-áš

s dru-hou šancí už nepočíté-é-éj!

 

Ref: Tak neváhej  stů-ůj

Tvůj ži-vot musí být jen tvů-ůj

Nechtěj vše-chno hned a uva-žů-uj

Proč sem na světě já? Tak stůj!

Neváhej stůj!

Tvůj ži-vot musí být jen tvů-ůj

Nechtěj vše-chno hned a uva-žů-uj

Proč sem na světě já? Tak stůj!

 

Ou  , prohry, ví-tězství, sou minulo-ost

s jídlem ros-te chuť, furt nemáš do-o-ost

já ne-chci už tuhle hru hrá-áááá-át

Ú-ú, dej! Víc dávej a přestaň si už brá-át

nechtěj ú-spěch, radši buď rá-a-ád

žes ne-ko-nal tak, jak se má-á!

 

Ref: Tak neváhej  stů-ůj

Tvůj ži-vot musí být jen tvů-ůj

Nechtěj vše-chno hned a uva-žů-uj

Proč sem na světě já? Tak stůj!

Neváhej stůj!

Tvůj ži-vot musí být jen tvů-ůj

Nechtěj vše-chno hned a uva-žů-uj

Proč sem na světě já? Tak stůj!   oh

Sólo

Ref:  neváhej stů-ůj….

- zpět -